Од сите благодетни дарови со кои Бог го дарувал човекот, највозишен е дарот на љубовта. Љубовта е најсвето, најблаг-опријатно,  Најскапоцено и најрадосно чувство, без кое човекот не може да го замисли своето постоење и својот живот.

 

Највозвишениот облик на љубов, достоен за секоја пофалба и почит е љубовта на мајката кон своето чедо. Оваа љубов со сета своја длабочина и нежност, е најдлабокото и најсвето чувство со кое Бог го благословил секое суштество на земјата. Неинформираноста за сексу-алното и репродуктивното здравје е главна причина за донесување на одлука за абортус. Одлуката да се абортира е тешка, и самата по себе носи штетни последици, затоа државата треба да ја превземе одговорноста за запознавање на бремените жени со оследиците од абортусот. Како последици од абортусот се јавуваат траен стерилитет, Rh - сензи-билизација, трајно отстра-нување на матката, а многу често доаѓа и до смрт на бремената жена. 

        Во светот годишно абортираат по околу 42 милиони жени, односно секоја пета бременост завршува со абортус, а како последица на илегалните абортуси секоја седма минута умира по една жена. Според заедничкиот извештај на Канцеларијата за статистика на  Европската унија- Евростат и Европската Комисија, на секои 30 секунди во Европа се врши по еден абортус. Канцерот и абортусот  ретста-вуваат основни причини за зголемена стапка на  смртност во Европа. Намалувањето на бројот на живородени во Европа доведува до стареење на населението, а со тоа и до нерамнотежа во опшествената пирамида.

 

        Во Македонија бројот на абортуси е речиси ист со бројот на родени. Жртви во оваа невидлива војна има повеќе од сите убиства и погубувања заедно.  Смртоносни дела, носат смртоносни последици! Убивајќи ги своите деца, ние ја уништуваме својата земја, семејство, народ и иднина! Иднината на нашето општество стануваат гробиштата, а останките безлична прашина! Плодот како човечка личност треба да се заштити! Плодот како човечка личност не смее да биде уништитен!  Отсуство на морална и правна заштита на плодот и гаранција на неговиот живот ги прави бесмислени сите декларации за заштита на животот!

 

Медицински аспекти
Медицински последици од абортусот
Инфекции - и покрај користењето на стерилни инструменти и задолжително примање на антибиотици после извршениот зафат, инфекцијата претставува најчеста компликација на абортусот. Значи инфекции се висока температура, болки во стомакот и појава на непријатен мирис на вагиналниот секрет. Ако не се излечи,инфекцијата може да предизвика озбилни заболувања, стерилитет, сепса и смрт.
 
Ризици и компликации

Ризиците и компликациите од абортус растат со големината на бременоста,потоа тие зависат од методата која се применува (помали се при употреба на вакуум), од искуството на гиникологот, од однесувањето на жената по абортусот. Тие ризици се, исто така, поголеми при прекинување на првата бремност.

а. Непосредни компликации.

 
Термин “абортус“

Под поимот абортус се подразбира процесот на прекинување на  бременоста, односно процесот на отстранување на фетусот од матката. За абортусот не постои единствено гледиште. Абортусот може да биди намерен или спонтан. Спонтаниот абортус има тeк сличен на порoдувањето и ретко има компликации. Во нашата средина под абортуст често се подразбира само намерен, со цел да се прекини бременоста – arteficialis. Предизвиканиот абортус е многу осетлива тема и имa многу проблеми кои не можат да се запостават. Познато е дека во нашата земја се прават се повеќе абортуси и покрај тоа што многу приватни клиники не го пријавуваат тоа.

 
Абортусот, последиците и жртвите

Накратко, какви се последиците од абортусот и како тие се одразуваат врз жената. Корисни информации за оние кои се пред тој предизвик, но и за оние кои веќе тоа го направиле. Било какви расправи за некои морални норми се бесполезни ако претходно не се утврдат последиците. Абортусот како убиство има свои жртви и негативни последици. 

 
Џејсон Мико: Животот почнува со зачнувањето

Ако сте ги читале моите претходни колумни, се сеќавате дека сум се декларирал како конзервативец и социјално, и политички, и финансиски. Сигурно и се сеќавате дека верувам дека абортусот е погрешен од причини што животот почнува со зачнувањето и дека бракот е заедница меѓу маж и жена. 

 
Три деца за добро здравје
Децата се добри за вашето здравје се додека не претерате со бројката, тврдат научниците.

Истражувањето во кое учествувале повеќе од 1,5 милиони жени и мажи открило дека родителството има непобитно дејство врз здравјето на родителите, бидејќи го намалува ризикот од појава на рак,

 
<< Почеток < Предходна 1 2 3 Следна > Крај >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL