Од сите благодетни дарови со кои Бог го дарувал човекот, највозишен е дарот на љубовта. Љубовта е најсвето, најблаг-опријатно,  Најскапоцено и најрадосно чувство, без кое човекот не може да го замисли своето постоење и својот живот.

 

Највозвишениот облик на љубов, достоен за секоја пофалба и почит е љубовта на мајката кон своето чедо. Оваа љубов со сета своја длабочина и нежност, е најдлабокото и најсвето чувство со кое Бог го благословил секое суштество на земјата. Неинформираноста за сексу-алното и репродуктивното здравје е главна причина за донесување на одлука за абортус. Одлуката да се абортира е тешка, и самата по себе носи штетни последици, затоа државата треба да ја превземе одговорноста за запознавање на бремените жени со оследиците од абортусот. Како последици од абортусот се јавуваат траен стерилитет, Rh - сензи-билизација, трајно отстра-нување на матката, а многу често доаѓа и до смрт на бремената жена. 

        Во светот годишно абортираат по околу 42 милиони жени, односно секоја пета бременост завршува со абортус, а како последица на илегалните абортуси секоја седма минута умира по една жена. Според заедничкиот извештај на Канцеларијата за статистика на  Европската унија- Евростат и Европската Комисија, на секои 30 секунди во Европа се врши по еден абортус. Канцерот и абортусот  ретста-вуваат основни причини за зголемена стапка на  смртност во Европа. Намалувањето на бројот на живородени во Европа доведува до стареење на населението, а со тоа и до нерамнотежа во опшествената пирамида.

 

        Во Македонија бројот на абортуси е речиси ист со бројот на родени. Жртви во оваа невидлива војна има повеќе од сите убиства и погубувања заедно.  Смртоносни дела, носат смртоносни последици! Убивајќи ги своите деца, ние ја уништуваме својата земја, семејство, народ и иднина! Иднината на нашето општество стануваат гробиштата, а останките безлична прашина! Плодот како човечка личност треба да се заштити! Плодот како човечка личност не смее да биде уништитен!  Отсуство на морална и правна заштита на плодот и гаранција на неговиот живот ги прави бесмислени сите декларации за заштита на животот!

 

Џејсон Мико: Животот почнува со зачнувањето

Ако сте ги читале моите претходни колумни, се сеќавате дека сум се декларирал како конзервативец и социјално, и политички, и финансиски. Сигурно и се сеќавате дека верувам дека абортусот е погрешен од причини што животот почнува со зачнувањето и дека бракот е заедница меѓу маж и жена. 

 


Сé додека сметаме дека најскапоцениот извор на планетава е човечкиот живот, дури и да грешиме, мора да се потпираме на фактот дека животот почнува со зачнувањето. И сé додека некој не ми докаже дека животот почнува поинаку, ќе продолжам да верувам дека животот почнува со зачнувањето. Ако не ми верувате, дозволете да ве прашам кога почнува животот. Ајде, обидете се да одговорите. На 4 недели? На 8 недели? На 16 недели? Не можете да одговорите, нели?

Целата колумна на Џејсон Мико можете да ја прочитате ТУКА

Прочитано: 2776
Коментари (0)Add Comment

Напишите коментар
намали | зголеми

busy