Од сите благодетни дарови со кои Бог го дарувал човекот, највозишен е дарот на љубовта. Љубовта е најсвето, најблаг-опријатно,  Најскапоцено и најрадосно чувство, без кое човекот не може да го замисли своето постоење и својот живот.

 

Највозвишениот облик на љубов, достоен за секоја пофалба и почит е љубовта на мајката кон своето чедо. Оваа љубов со сета своја длабочина и нежност, е најдлабокото и најсвето чувство со кое Бог го благословил секое суштество на земјата. Неинформираноста за сексу-алното и репродуктивното здравје е главна причина за донесување на одлука за абортус. Одлуката да се абортира е тешка, и самата по себе носи штетни последици, затоа државата треба да ја превземе одговорноста за запознавање на бремените жени со оследиците од абортусот. Како последици од абортусот се јавуваат траен стерилитет, Rh - сензи-билизација, трајно отстра-нување на матката, а многу често доаѓа и до смрт на бремената жена. 

        Во светот годишно абортираат по околу 42 милиони жени, односно секоја пета бременост завршува со абортус, а како последица на илегалните абортуси секоја седма минута умира по една жена. Според заедничкиот извештај на Канцеларијата за статистика на  Европската унија- Евростат и Европската Комисија, на секои 30 секунди во Европа се врши по еден абортус. Канцерот и абортусот  ретста-вуваат основни причини за зголемена стапка на  смртност во Европа. Намалувањето на бројот на живородени во Европа доведува до стареење на населението, а со тоа и до нерамнотежа во опшествената пирамида.

 

        Во Македонија бројот на абортуси е речиси ист со бројот на родени. Жртви во оваа невидлива војна има повеќе од сите убиства и погубувања заедно.  Смртоносни дела, носат смртоносни последици! Убивајќи ги своите деца, ние ја уништуваме својата земја, семејство, народ и иднина! Иднината на нашето општество стануваат гробиштата, а останките безлична прашина! Плодот како човечка личност треба да се заштити! Плодот како човечка личност не смее да биде уништитен!  Отсуство на морална и правна заштита на плодот и гаранција на неговиот живот ги прави бесмислени сите декларации за заштита на животот!

 

Ризици и компликации

Се случуваат за време на интервенција и четири часа по неа: силни крварења, повреди на грлото на матката (пробивање) и на органите во малиот таз, компликации од анестезијата, шок, смрт и др.

 

б. Задоцнети компликации. Тука спаѓаат компликации кои можат да настанат 4 часа по интервенцијата па се до 28 ден. Најчесто тоа се крварења кои се должат на оставено парче од бременоста, воспаление на гениталните органи, воспаление на органите во малиот таз (особено при незабележано пробивање на матката), бременоста може да не е прекината, да постои вонматерична бременост, која за време на интервенцијата не е утврдена, воспаление на длабоките вени на нозете и др.

в. Касни компликации. Тие можат да настанат еден месец по абортусот и подоцна: неможност од повторно забременување, зголемен ризик од спонтани абортуси и предвремени раѓања, Рх - сензибилизација (ако жената која има негативен Рх фактор не примила заштита по абортусот), различни пореметувања на менструацијата,бело прање и др.

Овие ризици и компликации се неколку пати почести и потешки ако абортусот е изведен од нестручно лице и во нелегални услови. Контрацепцијата е единствена алтернатива за абортусот!

Автор:
Д-р Снежана Панговска

Прочитано: 6538
Коментари (0)Add Comment

Напишите коментар
намали | зголеми

busy