Од сите благодетни дарови со кои Бог го дарувал човекот, највозишен е дарот на љубовта. Љубовта е најсвето, најблаг-опријатно,  Најскапоцено и најрадосно чувство, без кое човекот не може да го замисли своето постоење и својот живот.

 

Највозвишениот облик на љубов, достоен за секоја пофалба и почит е љубовта на мајката кон своето чедо. Оваа љубов со сета своја длабочина и нежност, е најдлабокото и најсвето чувство со кое Бог го благословил секое суштество на земјата. Неинформираноста за сексу-алното и репродуктивното здравје е главна причина за донесување на одлука за абортус. Одлуката да се абортира е тешка, и самата по себе носи штетни последици, затоа државата треба да ја превземе одговорноста за запознавање на бремените жени со оследиците од абортусот. Како последици од абортусот се јавуваат траен стерилитет, Rh - сензи-билизација, трајно отстра-нување на матката, а многу често доаѓа и до смрт на бремената жена. 

        Во светот годишно абортираат по околу 42 милиони жени, односно секоја пета бременост завршува со абортус, а како последица на илегалните абортуси секоја седма минута умира по една жена. Според заедничкиот извештај на Канцеларијата за статистика на  Европската унија- Евростат и Европската Комисија, на секои 30 секунди во Европа се врши по еден абортус. Канцерот и абортусот  ретста-вуваат основни причини за зголемена стапка на  смртност во Европа. Намалувањето на бројот на живородени во Европа доведува до стареење на населението, а со тоа и до нерамнотежа во опшествената пирамида.

 

        Во Македонија бројот на абортуси е речиси ист со бројот на родени. Жртви во оваа невидлива војна има повеќе од сите убиства и погубувања заедно.  Смртоносни дела, носат смртоносни последици! Убивајќи ги своите деца, ние ја уништуваме својата земја, семејство, народ и иднина! Иднината на нашето општество стануваат гробиштата, а останките безлична прашина! Плодот како човечка личност треба да се заштити! Плодот како човечка личност не смее да биде уништитен!  Отсуство на морална и правна заштита на плодот и гаранција на неговиот живот ги прави бесмислени сите декларации за заштита на животот!

 

Селин Дион за абортусот, бебињата и животот

Песна за децата на Селин Дион, во која покрај прекрасната мелодија и вокал, ќе имате можност да видите слики од неродени дечиња, во стадиуми кога  се случуваат најголемиот број на абортуси.Пораката од ова видео е многу јасна: Доколку одлучите да абортирате, Вашето дете треба Вам да Ви го даде животот!

Видеото можете да го погледнете доколку кликнете ТУКА

 

 MIRACLE

Lyrics: Linda Thompson
Music: Stephen Dorff

You're my life's one miracle
Everything I've done that's good
And you break my heart with tenderness
And I confess it's true
I never knew a love like this 'til you


You're the reason I was born
Now I finally know for sure
And I'm overwhelmed with happiness
So blessed to hold you close
The one that I love most
Though the future has so much for you in store
Who could ever love you more

The nearest thing to heaven
You're my angel from above
Only God creates such perfect love

When you smile AT me I cry
And to save your life I'd die
With a romance that is pure in heart
You are my dearest part
Whatever it requires
I live for your desires
Forget my own, your needs will come before
Who could ever love you more

There is nothing you could ever do
To make me stop loving you
And every breath I take
Is always for your sake
You sleep inside my dreams
And know for sure
Who could ever love you more
Прочитано: 3623
Коментари (0)Add Comment

Напишите коментар
намали | зголеми

busy