Од сите благодетни дарови со кои Бог го дарувал човекот, највозишен е дарот на љубовта. Љубовта е најсвето, најблаг-опријатно,  Најскапоцено и најрадосно чувство, без кое човекот не може да го замисли своето постоење и својот живот.

 

Највозвишениот облик на љубов, достоен за секоја пофалба и почит е љубовта на мајката кон своето чедо. Оваа љубов со сета своја длабочина и нежност, е најдлабокото и најсвето чувство со кое Бог го благословил секое суштество на земјата. Неинформираноста за сексу-алното и репродуктивното здравје е главна причина за донесување на одлука за абортус. Одлуката да се абортира е тешка, и самата по себе носи штетни последици, затоа државата треба да ја превземе одговорноста за запознавање на бремените жени со оследиците од абортусот. Како последици од абортусот се јавуваат траен стерилитет, Rh - сензи-билизација, трајно отстра-нување на матката, а многу често доаѓа и до смрт на бремената жена. 

        Во светот годишно абортираат по околу 42 милиони жени, односно секоја пета бременост завршува со абортус, а како последица на илегалните абортуси секоја седма минута умира по една жена. Според заедничкиот извештај на Канцеларијата за статистика на  Европската унија- Евростат и Европската Комисија, на секои 30 секунди во Европа се врши по еден абортус. Канцерот и абортусот  ретста-вуваат основни причини за зголемена стапка на  смртност во Европа. Намалувањето на бројот на живородени во Европа доведува до стареење на населението, а со тоа и до нерамнотежа во опшествената пирамида.

 

        Во Македонија бројот на абортуси е речиси ист со бројот на родени. Жртви во оваа невидлива војна има повеќе од сите убиства и погубувања заедно.  Смртоносни дела, носат смртоносни последици! Убивајќи ги своите деца, ние ја уништуваме својата земја, семејство, народ и иднина! Иднината на нашето општество стануваат гробиштата, а останките безлична прашина! Плодот како човечка личност треба да се заштити! Плодот како човечка личност не смее да биде уништитен!  Отсуство на морална и правна заштита на плодот и гаранција на неговиот живот ги прави бесмислени сите декларации за заштита на животот!

 

Годишно абортираат 42 милиони жени

http://www.emedicina.info/slike_web/euromedic/ginekologija_240206.jpg

Секои седум минути една жена умира како последица од илегален абортус“, стои на страницата која нуди помош на жените од земјите каде абортусот е забранет.

На страницата Women on Web сите кои сакаат можат да ја раскажат својата приказна за своето непријатно искуство, да дискутираат за тоа, да побараат совет и да донираат пари за помош на жените во целиот свет, за да им се овозможи сигурен и стручен абортус, но се нудат и таблети кои предизвикуваат абортус.

Таблетите за предизвикување абортус кои можат да се нарачаат на веб сајтот првенствено се наменети за жените кои живеат во земји каде тоа е забрането.

Иако авторите на оваа страница тврдат дека намерата им е да им помогнат на жените, застрашувачки е податокот дека таблетите кои предизвикуваат спонтан абортус и не се сосема безбедни, а на тоа предупредуваат британските експерти кои тврдат дека кај 11 посто жени  дошло до компликација предизвикана од земање на таблетите, пишува BBC.

Жените обилно крвареле или делови од плодот им останале во матката. Иако авторите на интернет страната тврдат дека намерата е да се помогне на секој кој сака сигурно да абортира, се чини дека апчињата што предизвикуваат спонтан абортус не се сосема безбедни и ефективни.

 

Прочитано: 3038
Коментари (0)Add Comment

Напишите коментар
намали | зголеми

busy